O nas

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 znany też jako Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 działa
w Zabrzu – Mikulczycach od 1958 roku. Początkowo jego siedziba mieściła się przy ul. Strażackiej 1
w dawnym magazynie mąki, który został dostosowany do potrzeb placówki. W 1975 roku jego siedzibą został były Zakładowy Dom Kultury Kopalni „Mikulczyce” przy ul. Tarnopolskiej 50, który
w latach 90 XX wieku doczekał się kapitalnego remontu i stał się wspaniałym obiektem do prowadzenia zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

Najważniejszym celem działalności placówki jest kształtowanie indywidualnych zainteresowań
i uzdolnień dzieci i młodzieży a także wyzwolenie w nich fantazji, wyobraźni czy kreatywności. Tutaj poznają wielu fantastycznych pedagogów, kolegów, mogą zaistnieć, poznać i pokazać swoje możliwości, rozwijać talenty i zainteresowania. Biorą udział w imprezach takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje. Zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Do połowy lat 80 podstawowym profilem działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 był Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mikulczyce”. Od 1997 roku główne filary to cieszące się ogromną popularnością zespoły taneczne „MAK” i „MACZEK” będące wielokrotnymi laureatami festiwali ogólnopolskich
i zagranicznych oraz Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N. G. Kroczka, zdobywający nagrody na konkursach krajowych i zagranicznych oraz prowadzący intensywną działalność koncertową w różnych składach: kameralnym, koncertowym, oratoryjnym.

W placówce funkcjonują również koła m.in. recytatorskie, teatralne, muzyczne, plastyczne, informatyczne, szachowe, zespół rockowy. W sali gimnastycznej młodzież pod czujnym okiem trenera gra w koszykówkę, siatkówkę czy ping-ponga. Placówka jest również miejscem spotkań Koła Seniorów, swoje siedziby mają tu też Rada Dzielnicy Mikulczyce i Filia Biblioteki Miejskiej

Szeroka i ciesząca się coraz większą popularnością działalność  pozalekcyjna placówki zyskała uznanie wśród władz miasta, a wyrazem uznania wieloletniej działalności wychowawczej
i artystycznej placówki jest przemianowanie od stycznia 2010 r. przez Radę Miasta Zabrze dotychczasowej nazwy na Młodzieżowy Dom Kultury nr 1.

 

Kierownicy i dyrektorzy  placówki:

 

Bogusław Kolek                                od 1958 r. do 1986 r.

Krystyna Bacia                                  od 1986 r. do 1991 r.

Janusz Makowski                             od X. 1991 r. do 2022 r.

Arlena Różycka-Gałązka                 od VII 2022 r. 

 

Dawniej i dziś: